FAQs Complain Problems

सेवा करारमा पदपूर्ती तथा म्याद थप सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०४/३२)

दरखास्त फारामको लागि लिङ्क : 

https://gandakimun.gov.np/content/%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE%E...

आर्थिक वर्ष: