FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गण्डकी गाउँपालिका मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउनको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मापदण्ड २०८०/०८१ ८०/८१ 10/30/2023 - 15:37 PDF icon मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउनको लागि कार्यक्रम मापदण्ड २०८०-०८१.pdf
मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउनका लागी आधारभुत स्वास्थ सेवा कार्यक्रम मापदण्ड ७९/८० 01/13/2023 - 11:07 PDF icon मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउनका लागी आधारभुत स्वास्थ सेवा कार्यक्रम.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 12/28/2022 - 16:52 PDF icon गण्डकी गाउँपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७९.pdf
मासु मीसन कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा प्रबर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७९ ७९/८० 11/24/2022 - 17:45 PDF icon मासु मीसन कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा प्रबर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७९.pdf
डेरि संन्चालन अनुदान कार्यक्रम कार्यबिधि २०७९ ७९/८० 11/24/2022 - 17:19 PDF icon डेरि संन्चालन अनुदान कार्यक्रम कार्यबिधि २०७९.pdf
गण्डकी गाउँपालिका एकल पुरुष/लैङ्गिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा भत्ता संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/22/2022 - 15:12 PDF icon एकल पुरुष भत्ता.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको यन्त्रिक साधन सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:19 PDF icon यन्त्रिक साधन संचालन कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिकामा एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:17 PDF icon एम्वुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिका अनुदनामा आधारित पशु विमा कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:11 PDF icon पशु विमा २०७८.pdf
गण्डकी गाउँपालिकामा मातृ तथा वालमृत्युदर घटाउनको लागि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:10 PDF icon मातृ तथा वालमृत्यूदर कार्यक्रम संचालन मापदण्ड.pdf

Pages