FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीहरुका लागि कार्यसम्पादन सुचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने मापदण्ड,२०७८ ७८/७९ 01/11/2022 - 13:44 PDF icon Incentive Standard, 2078.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 10:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 10/01/2020 - 17:44 PDF icon बिनियोजन एंन 2077.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 10/01/2020 - 17:43 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 08/11/2020 - 13:31 PDF icon सहकारी एंन.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 09/13/2019 - 15:51 PDF icon विनियोजन ऐन२०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/13/2019 - 15:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन ,२०७५ ७५/७६ 05/30/2019 - 11:44 PDF icon बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Final_20190426095348.pdf
अन्तर सरकारी वित्त ब्यबस्थापन ऐन,२०७४ ७५/७६ 05/30/2019 - 11:42 PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४_20171114092336.pdf
एकिकृत आर्थिक संकेत तथा बर्गिकरण ब्यबस्था,२०७४ ७५/७६ 05/30/2019 - 11:39 PDF icon एकिकृत आर्थिक संकेत तथा बर्गिकरण बेबस्था ,२०७४.pdf

Pages