FAQs Complain Problems

संगठनात्मक स्वरुप

गण्डकी गाउँपालिका गोरखा जिल्लाको साविक गा.वि.स.हरु फुजेल,दर्बुंङ,भुम्लिचोक,घ्याल्चोक,ताङलिचोक,र मकैसिङ गाविसलाई समायोजन गरी गण्डकी गाउँपालिका गठन गरिएको हो | साविकको मकैसिङ गाविसलाई हालको वडा न.१,साविकको ताङलिचोक गाविसलाई हालको वडा न.२,साविकको फुजेल गाविसलाई हालको वडा न.३ र ४  ,साविकको दर्बुंङ गाविसलाई हालको वडा न.५  ,साविकको भुम्लिचोक गाविसलाई हालको वडा न.६  र साविकको घ्याल्चोक गाविसलाई हालको वडा न. ७ र ८ मा समायोजन गरी यस गाउँपालिका निर्माण गरिएको छ | 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.