FAQs Complain Problems

राजपत्र भाग १

Post date दस्तावेज
गण्डकी गाउँपालिका बालबालिका संरक्षण ऐन २०८० 04/16/2024 - 09:11 PDF icon गण्डकी गाउँपालिका बालबालिका संरक्षण ऐन २०८०.pdf
गण्डकी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८० 11/07/2023 - 15:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०-081.pdf
खानेपानी वोर्ड स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन, २०७८ ‍(प्रथम संसोधन) 03/14/2022 - 19:32 PDF icon Final Water board act 2078.pdf
गण्डकी गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन, २०७८ 01/12/2022 - 13:55 PDF icon Gandaki RM Sports Development Act 2078.pdf
घरेलु मदिरा उत्पादन,नियन्त्रण,व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन,२०७८ 01/12/2022 - 13:49 PDF icon Alchol production Act 2078.pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ 01/12/2022 - 13:47 PDF icon बिनियोजन एंन 2078.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ 01/12/2022 - 13:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७८ 12/22/2021 - 11:51 PDF icon Public Private Partnership Act_Gandaki-RM.pdf
गण्डकी शहरी विकास बोर्ड ऐन, २०७८ 12/22/2021 - 11:50 PDF icon गण्डकी गाउकर्यपलिका शहरी बिकाश प्राधिकरण .pdf
गण्डकी पर्यटन विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ 12/22/2021 - 11:50 PDF icon गण्डकी पर्यटन बिकाश बोर्ड एन २०७8.pdf

Pages