FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

नाम मिति दस्तावेज
स्वत: प्रकाशन २०८० साउन १ गते देखि कार्तिक मसान्त सम्म !! 05/12/2024 - 10:21 PDF icon स्वत _प्रकाशन साउन देखी कार्तिक २०८०.pdf
स्वत: प्रकाशन २०८० मङ्सिर १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म !! 05/12/2024 - 10:19 PDF icon स्वत_प्रकाशन मंसिर देखि चैत्र २०८०[1].pdf
आ.व २०८०/८१ फागुन मसान्त सम्मको दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन !! 03/18/2024 - 14:25 PDF icon गण्डकी-गाउँपालिका-वित्तीय-प्रतिबेदन.pdf
यस गण्डकी गाउँपालिका गोरखाको आ.ब २०८० साउन महिना देखि पौष मसान्त सम्मको वित्तीय प्रतिबेदन ! 01/24/2024 - 11:51 PDF icon वित्तीय-प्रतिबेदन.pdf
स्वतः प्रकाशन Proactive Disclosure २०७९ माघ देखि चैत्र। 08/09/2023 - 14:28 PDF icon स्वतःप्रकाशन proactive Disclosure.pdf
आ.व ७८/७९ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन 04/27/2022 - 16:25 PDF icon third trimester report.pdf
खर्चको फाटवारी (चैत्र महिना) 04/07/2022 - 13:08 PDF icon खर्चको फाटवारी.pdf
साउन १ गते देखि पुष मसान्त सम्मको प्रतिवेदन 02/15/2022 - 10:58 PDF icon report.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७७ 01/07/2022 - 12:07 PDF icon GESI report 2077.pdf
आ.व.०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण 11/01/2021 - 12:14 PDF icon प्रथम त्रेमासिक.pdf

Pages