FAQs Complain Problems

८०/८१

पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

गण्डकी गाउँपालिकाको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धीको सूचना !

आ.व. २०८१/०८२ को लागि सूचि दर्त गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वित्तिय प्रगती सम्बन्धमा

Pages