FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

IEE प्रतिवेदनमा राय सुझावका लागि सार्वजनिक सूचना

गण्डकी गाउँपालिकाको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धीको सूचना तथा प्रस्ताव फाराम

Invitation for Quotations, Supply and Delivery of medicines and medical equipment’s

दस्तावेज: 

मिति २०८०/०५/१२ गते भएको GRM-01,2080/81 अ.न.मी तथ GRM-02,2080/81 जे.सि.वि हेल्परको अन्तिम तिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !

चेपाङ जातिको महान पर्व न्वागी (छोनाम) को अवसर मा सार्बजनिक बिदा एव कार्यलयमा हुने बृहत् कार्यक्रमको सुचना ।

Pages