FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

IEE प्रतिवेदनमा राय सुझावका लागि सार्वजनिक सूचना

पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

आ.व. २०८१/०८२ को लागि सूचि दर्त गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वित्तिय प्रगती सम्बन्धमा

2080 को SEE परीक्षा मा NG ल्याउने  विद्यार्थीहरुका निशुल्क   Online कक्षा संचालन गरिने सम्बन्धि सूचना  !

गण्डकी गाउँपालिका भित्रका 2080 को SEE परीक्षा मा NG ल्याउने  विद्यार्थीहरुका  लागि शैक्षिक विकास तथा युवा  रोजगार फाउण्डेशन संस्थाको  digital platform व्यवस्थापन  मार्फत निशुल्क   Online कक्षा संचालन गरिने सम्बन्धि सूचना  !

दस्तावेज: 

Pages