FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गण्डकी गाउँपालिका वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट आ.व ०७७/०७८ किताव

७७/७८ 10/19/2020 - 14:10 PDF icon Gandaki Gaunpali 20 x 30 8 size Book (1).pdf

उपाध्यक्ष श्री ललिता अधिकारी ज्युबाट गण्डकी गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभामा प्रस्तुत भएको आ.व ०७७/७८ को बजेट वक्त्तव्य

७७/७८ 10/01/2020 - 17:48 PDF icon Budget Speech 2077.078 BS with Stamp - Final 01 Oct 2020.pdf

आ.व ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 10/01/2020 - 17:46 PDF icon Gandaki Policy Speech 2077.078 with Stamp - Final 1 Oct 2020.pdf

गण्डकी गा.पा.कार्यालयको आ.ब ०७६/०७७ को अनुमानित आय व्ययको प्रक्षेपण निम्नानुसार हुने र कार्यालय संचालन ,वडागत योजना, बिषयगत शाखा कार्यालयहरु , गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरु,संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम शिर्षकका विवरणहरु

७६/७७ 09/13/2019 - 17:12 PDF icon बजेट.pdf

Pages