FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७६ ७७/७८ 11/29/2020 - 16:20 PDF icon Gandaki-GESI Audit 2020.pdf
आ.व ०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ 12/06/2020 - 11:45 PDF icon Kharcha ko fatbari.pdf, PDF icon FY 077.078 activities of first quarter.pdf
आ.व २०७७/७८को दोस्रो चोमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 03/22/2021 - 15:13 PDF icon FY 2077 .078 activities upto second quarter.pdf
आ.व.०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 11/01/2021 - 12:14 PDF icon प्रथम त्रेमासिक.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७७ ७७/७८ 01/07/2022 - 12:07 PDF icon GESI report 2077.pdf
साउन १ गते देखि पुष मसान्त सम्मको प्रतिवेदन ७८/७९ 02/15/2022 - 10:58 PDF icon report.pdf
खर्चको फाटवारी (चैत्र महिना) ७८/७९ 04/07/2022 - 13:08 PDF icon खर्चको फाटवारी.pdf
आ.व ७८/७९ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७८/७९ 04/27/2022 - 16:25 PDF icon third trimester report.pdf
स्वतः प्रकाशन Proactive Disclosure २०७९ माघ देखि चैत्र। ७९/८० 08/09/2023 - 14:28 PDF icon स्वतःप्रकाशन proactive Disclosure.pdf
यस गण्डकी गाउँपालिका गोरखाको आ.ब २०८० साउन महिना देखि पौष मसान्त सम्मको वित्तीय प्रतिबेदन ! ८०/८१ 01/24/2024 - 11:51 PDF icon वित्तीय-प्रतिबेदन.pdf

Pages