FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र भाग २

Post date दस्तावेज
गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ 11/23/2020 - 15:50 PDF icon गाउँ सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ 11/23/2020 - 15:48 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली,२०७४ 11/23/2020 - 15:46 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण.pdf
गण्डकी गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७४ 11/23/2020 - 15:45 PDF icon पदाधिकारीहरु आचारसहिता.pdf
गण्डकी गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ 11/23/2020 - 15:44 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली.pdf
गण्डकी गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली,२०७४ 11/23/2020 - 15:39 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
गण्डकी गाउँ कार्पायपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ 11/23/2020 - 14:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६ 09/10/2020 - 13:41 PDF icon अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf

Pages