FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र भाग २

Post date दस्तावेज
महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि वार्षिक कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७ 12/03/2020 - 10:29 PDF icon महिला तथा वालवालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि,२०७७ 11/30/2020 - 13:19 PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन कार्यविधि २०७७.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति,२०७७ 11/30/2020 - 12:30 PDF icon लैङ्गिक समानता समावेशिकरण निति,२०७७.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 11/30/2020 - 12:28 PDF icon टोल विकास कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाबाट गरिने योजना अनुगमन निर्देशिका ,२०७७ 11/30/2020 - 12:27 PDF icon योजना अनुगमन निर्देशिका.pdf
गण्डकी गाउँपालिका सुशासन प्रवर्द्धन नीति २०७७ 11/30/2020 - 12:25 PDF icon शुसासन निती २०७७.pdf
गण्डकी गाउँपालिका सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०७७ 11/30/2020 - 12:24 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिका कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 11/30/2020 - 12:21 PDF icon कोभिड १९उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
विपद जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७७ 11/30/2020 - 12:18 PDF icon विपद जोखिम प्रतिकार्य योजना.pdf
गण्डकी गाउँपालिका भित्र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ 11/30/2020 - 12:16 PDF icon Relief package distribution standard of Gandaki RM 2076.pdf

Pages