FAQs Complain Problems

गोरखा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारि आदरणीय सर श्री भोला दाहाल  तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख ज्यू लाई यस गण्डकी गाउँपालिकामा स्वागत गर्नुहुँदै अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ज्यू लगायत गण्डकी गाउँपालिका  परिवार !