FAQs Complain Problems

आज मिति २०८०।०४।२४ गते यस गण्डकी गाउँपालिकामा स्याङ्जा जिल्ला फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री घनश्याम सुवेदीज्यु लाई गण्डकी गाउँपालिकामा स्वागत गर्नुका साथ साथै उत्पादनमा मा आधारित कृषि/ पशु-पालनमा छलफल कार्यक्रम