FAQs Complain Problems

कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम भर्ने सम्बन्धमा(गाउँपालिका र अन्तरगतका कार्यालयहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु)

आर्थिक वर्ष: