FAQs Complain Problems

गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ?