FAQs Complain Problems

गण्डकी गाउँपालिका भित्र वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम