FAQs Complain Problems

मिति २०७९/०९/१९ गते महत्वपूर्ण बिषयहरुमा छलफल तथा निर्णयहरु गर्दै यस गण्डकी गाउँपालिकाको एघारौ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ ।