FAQs Complain Problems

योजना सम्पन्न भए पस्चात भुक्तानी लिन आबश्यक पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

 1. उपभोक्ता समितिक अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति लगायत अन्य उपस्थिति सहित 
  • कम सम्पन्न भएको निर्णय 
  • आय व्यय विवरण सा र्बजनिकिकरण गरेको निर्णय 
  • अन्य बिबिध 
 2. खर्च बिल भरपाई (डोर हाजिर )
 3. वडा कार्यालय वा सम्बन्धित निकायको सिफारिस 
 4. अध्यक्ष /सचिब को निबेदन 
 5. होडिंग बोर्ड तथा योजनाको फोटो 
 6. अनुसूची ३,४ र ६ फर्म 
 7. यदि ढुवानी तथा सडक भयमा थप 
  • लाइसेन्स ,बिलबुक,नबिकरण ,कर चुक्ता ,डोजर सम्झौता लगायतक कागजातहरु
Document: